Ze względu na liczne prace pasieczne biuro czynne jest w godzinach 9-12 od poniedziałku do piątku (tylko dni robocze). W pozostałym czasie kontakt telefoniczny może być utrudniony.
W pozostałym czasie prosimy o kontakt mailowy, na otrzymane wiadomości odpowiadamy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2-3 dni roboczych.